Ptolemais.pl

Blog o podróżach, historii, biznesie i finansach, modzie i urodzie, zdrowiu

Biznes

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę? – Wszystkie niezbędne informacje

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę? – Wszystkie niezbędne informacje

Wypowiedzenie umowy o pracę może być konieczne zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. Istnieje kilka różnych form, w jakich można zakończyć umowę o pracę, takich jak wypowiedzenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia, wypowiedzenie natychmiastowe oraz rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. W tym artykule omówimy, jak napisać poprawne wypowiedzenie o pracę, jakie elementy powinno zawierać oraz jakie są okresy wypowiedzenia.

Spis treści:

 • Wypowiedzenie umowy – podstawowe informacje
 • Wzór wypowiedzenia umowy
 • Okres wypowiedzenia umowy

Zobacz także: Rodzaje umów o pracę i ich charakterystyka

Wypowiedzenie umowy o pracę – podstawowe informacje

Wypowiedzenie umowy o pracę to formalne zakończenie stosunku pracy między pracownikiem a pracodawcą. Zarówno pracownik, jak i pracodawca mają prawo do wypowiedzenia umowy o pracę w odpowiednich warunkach. Wypowiedzenie powinno być złożone na piśmie i spełniać pewne wymogi formalne.

Wymogi formalne wypowiedzenia umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę powinno zawierać pewne elementy, które są istotne dla jego poprawności. Oto lista informacji, które powinny znaleźć się w wypowiedzeniu:

 • Miejscowość i data sporządzenia wypowiedzenia.
 • Dane pracodawcy, takie jak nazwa firmy, adres siedziby i NIP.
 • Dane pracownika, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL.
 • Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę, wraz z określeniem daty jej zawarcia oraz stron umowy.
 • Określenie okresu wypowiedzenia oraz terminu jego upływu.
 • Podpis pracownika oraz pracodawcy.

W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę, konieczne jest również zawarcie uzasadnienia wypowiedzenia oraz pouczenia o prawie pracownika do odwołania się do sądu pracy.

Formy wypowiedzenia umowy o pracę

Istnieje kilka różnych form, w jakich można zakończyć umowę o pracę. Oto najpowszechniejsze sposoby wypowiedzenia umowy:

 • Wypowiedzenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia: Jest to najczęstsza forma wypowiedzenia umowy o pracę. Zarówno pracownik, jak i pracodawca muszą przestrzegać okresu wypowiedzenia, który zależy od długości zatrudnienia i rodzaju umowy.
 • Wypowiedzenie natychmiastowe: Ta forma wypowiedzenia umowy o pracę jest stosowana w przypadku poważnego naruszenia przez jedną ze stron podstawowych obowiązków. Wypowiedzenie natychmiastowe nie wymaga zachowania okresu wypowiedzenia.
 • Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron: Jeśli obie strony są zgodne co do zakończenia umowy o pracę i nie chcą czekać na upływ okresu wypowiedzenia, mogą rozwiązać umowę za porozumieniem stron.

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę – wzór

W zależności od formy wypowiedzenia umowy o pracę, istnieją pewne elementy, które powinny znaleźć się w dokumencie. Oto lista informacji, które powinny być zawarte w wypowiedzeniu:

 • Miejscowość i data sporządzenia wypowiedzenia.
 • Imię i nazwisko pracownika oraz adres zamieszkania.
 • Imię i nazwisko lub nazwa pracodawcy oraz adres siedziby.
 • Informacje dotyczące umowy, która jest rozwiązywana, takie jak data jej zawarcia i miejsce.
 • Sugerowana data rozwiązania umowy.
 • Podpis pracownika i pracodawcy.

W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę za porozumieniem stron, należy również ustalić warunki rozwiązania umowy, takie jak ewentualne odszkodowanie czy inne ustalenia.

Okresy wypowiedzenia umowy o pracę

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zależy od różnych czynników, takich jak długość zatrudnienia i rodzaj umowy. Oto podstawowe informacje na temat okresów wypowiedzenia:

 • Umowa o pracę zawarta na czas próbny: W przypadku umowy o pracę zawartej na okres próbny, okresy wypowiedzenia wynoszą zazwyczaj 3 dni robocze, jeśli okres próbny nie przekracza 2 tygodni, 1 tydzień, jeśli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie, oraz 2 tygodnie, jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące.
 • Umowa o pracę na czas nieokreślony lub określony: W przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony, okresy wypowiedzenia wynoszą zazwyczaj 2 tygodnie, jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, 1 miesiąc, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, oraz 3 miesiące, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

W niektórych sytuacjach, okresy wypowiedzenia mogą zostać skrócone lub wydłużone. Na przykład, pracownicy odpowiedzialni za mienie pracodawcy mogą mieć wydłużony okres wypowiedzenia, podczas gdy w przypadku likwidacji firmy okres wypowiedzenia może zostać skrócony.

wypowiedzenie umowy o prace

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika polega na złożeniu oświadczenia, które ma na celu zakończenie umowy po określonym okresie wypowiedzenia. Pracownik nie musi podawać przyczyny wypowiedzenia, chociaż może to zrobić, jeśli chce. Oto kilka ważnych informacji dotyczących wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika:

 • Forma wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika: Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika powinno być złożone na piśmie, aby było ważne i skuteczne. Pracownik powinien dostarczyć dwie kopie wypowiedzenia – jedną dla pracodawcy i jedną dla siebie.
 • Okres wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika: Pracownik musi przestrzegać okresu wypowiedzenia, który zależy od rodzaju umowy i długości zatrudnienia. Okres wypowiedzenia może wynosić od kilku dni do kilku miesięcy.
 • Wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia: W niektórych sytuacjach, pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Przykłady takich sytuacji to otrzymanie orzeczenia lekarskiego stwierdzającego szkodliwy wpływ pracy na zdrowie pracownika lub ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy.

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę

Pracodawca również ma prawo do wypowiedzenia umowy o pracę w odpowiednich warunkach. Istnieje kilka przyczyn, które mogą uzasadniać wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę. Oto kilka ważnych informacji na ten temat:

 • Forma wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę: Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę również powinno być złożone na piśmie. Pracodawca musi dostarczyć pracownikowi wypowiedzenie, które zawiera okres wypowiedzenia oraz uzasadnienie wypowiedzenia.
 • Uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę: Pracodawca musi podać uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę, zwłaszcza w przypadku umów na czas nieokreślony. Uzasadnienie musi być rzeczywiste, konkretne i zrozumiałe dla pracownika.
 • Okres wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę: Okres wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę zależy od długości zatrudnienia pracownika i rodzaju umowy. Zazwyczaj wynosi on od 2 tygodni do 3 miesięcy.

Skrócenie lub wydłużenie okresu wypowiedzenia

W niektórych sytuacjach, okresy wypowiedzenia umowy o pracę mogą być skrócone lub wydłużone. Oto kilka przykładów, kiedy to jest możliwe:

 • Wydłużenie okresu wypowiedzenia: Pracownicy odpowiedzialni za mienie pracodawcy mogą mieć wydłużony okres wypowiedzenia. Jest to związane z ich odpowiedzialnością materialną za przydzielone mienie
 • Skrócenie okresu wypowiedzenia: Okres wypowiedzenia umowy o pracę może zostać skrócony w przypadku likwidacji lub bankructwa przedsiębiorstwa.

Jak złożyć wypowiedzenie umowy o pracę?

Wypowiedzenie umowy o pracę powinno być złożone na piśmie, aby było ważne i skuteczne. Istnieje kilka sposobów, w jakie można złożyć wypowiedzenie umowy o pracę:

 • Dostarczenie osobiście: Wypowiedzenie umowy o pracę można dostarczyć osobiście do pracodawcy. W takim przypadku ważne jest, aby otrzymać potwierdzenie odbioru.
 • Wysłanie pocztą: Wypowiedzenie umowy o pracę można również wysłać pocztą. W takim przypadku zaleca się wysłanie listu poleconego lub przesyłki kurierskiej, aby mieć dowód nadania i doręczenia.
 • E-mail lub wiadomość tekstowa: W niektórych przypadkach, wypowiedzenie umowy o pracę można przesłać za pomocą e-maila lub wiadomości tekstowej. Jednak zawsze warto upewnić się, że druga strona zapoznała się z treścią wypowiedzenia.

Podsumowanie

Wypowiedzenie umowy o pracę to ważny krok w zakończeniu stosunku pracy między pracownikiem a pracodawcą. Zarówno pracownik, jak i pracodawca mają prawo do wypowiedzenia umowy o pracę w odpowiednich warunkach. Ważne jest, aby wypowiedzenie było zgodne z wymogami formalnymi i zawierało niezbędne informacje. Okres wypowiedzenia zależy od rodzaju umowy i długości zatrudnienia. W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę, zarówno pracownik, jak i pracodawca powinni przestrzegać okresu wypowiedzenia. Istnieją również sytuacje, w których umowa może być rozwiązana natychmiast. Przy złożeniu wypowiedzenia umowy o pracę, ważne jest dostarczenie go na piśmie i zachowanie odpowiednich formalności.

Udostępnij

O autorze

Na moim blogu łączę fascynację podróżami z doświadczeniem biznesowym, dzieląc się relacjami z podróży i inspiracjami do sukcesów. Odkrywajcie ze mną świat, gdzie podróże spotykają się z biznesową pasją, a historia staje się źródłem inspiracji. Znajdziecie tu także cenne wskazówki dotyczące mody, urody i zdrowego stylu życia